Artikel: Wat is eigenlijk energie?

Wat is energie?

Energie – of een energieveld – was tot voor kort een onbekend of nog niet eerder benoemd begrip in de wetenschap. Dat wil niet zeggen dat het er niet was, integendeel dit energieveld was er altijd al er is alleen steeds meer bekend hierover. Natuurkundigen dachten dat de kleinste deeltjes binnen een molecuul ‘leeg’ waren; dat de inhoud bestond uit een vacuüm, een leegte. In de kwantummechanica is echter aangetoond dat zo’n absolute leegte niet bestaat. De kleinste deeltjes blijken niet ‘leeg’ of luchtledig te zijn en uit een vacuüm te bestaan, maar ‘gevuld’ te zijn met een energieveld. Natuurkundigen noemen dit veld het ‘nulpunt energieveld’ en noemen dit zo, omdat bij het absolute nulpunt nog steeds energie te meten is. Geen enkel deeltje is in volledige rust, maar continu in beweging en onder invloed van een soort ‘basisveld’ van energie. Een onophoudelijke wisselwerking van het energieveld met deze deeltjes.

Volgens de Hongaarse systeemdeskundige Ervin Laszlo is het energieveld ook een belangrijke informatiedrager. De informatie ontstaat door de interactie van de deeltjes die in het energieveld zijn. De golfbeweging die tussen deeltjes ontstaan, bevat informatie. Je zou het kunnen vergelijken met de telefoonlijn tussen twee telefoons, die op een bepaald moment ook de informatie ‘draagt’. Het nulpunt energieveld bestaat uit één groot veld van golven waar alles met elkaar is verbonden. Als binnen dit energieveld een deeltje beweegt, dan ontstaat er informatie in het energieveld, namelijk over die beweging en de bron van die beweging. Als het ware draagt het energieveld de informatie van het eerste deeltje via een golfbeweging over naar deeltjes die er mee verbonden zijn en creëert daar een beweging. Het is vergelijkbaar met een boot die op zee golven teweegbrengt. Deze golven zijn voelbaar voor een andere boot en brengen deze in beweging. Het verschil is alleen dat de golven in de zee, veroorzaakt door de boot, op den duur afzwakken en dat de golven in het energieveld niet afzwakken en altijd blijven bestaan. En zoals de golf ontstaat door de boot, zegt de golf iets over de boot, bijvoorbeeld hoe snel hij vaart of hoe groot hij is. En zo zegt de golf in het energieveld iets over het deeltje die de golf in beweging zette. Nu wetenschappers het nulpunt energieveld hebben ontdekt, weten we dat alles en iedereen met elkaar is verbonden door een energieveld. Ook weten we dat dit energieveld de aanwezigheid van materie en de beweging daarvan opslaat, als een geheugen.

Met ons gedrag en uitingen creëren wij continu het energieveld en dat energieveld heeft een ‘geheugen’. De informatie die wij er in stoppen wordt als het ware opgeslagen en wordt niet meer gewist… (uhum, ik hoop dat je niks te verbergen hebt ;-)). En net zoals wij het beïnvloeden, worden wij er ook continu door beïnvloed. Energiemanagement is bewust omgaan met energie en het energieveld, als zender en ontvanger. Als manager en medewerker heb je invloed op wat er in het bedrijf gebeurt. Denk aan een reorganisatie waardoor het bedrijf kan voortbestaan, maar er wel veel mensen zijn ontslagen. De ervaring zelf en de manier waarop men hiermee om gaat kan jaren later nog meespelen in hoe mensen reageren op veranderingen. Daarnaast heb je als manager en medewerker invloed op de energie binnen een organisatie of een team, door je basishouding en stijl van leidinggeven. Zo kan een niet gegrond besluit, bijvoorbeeld genomen uit angst en overleving, onrust teweeg brengen en nog lang effect hebben op het basisvertrouwen van de mensen. Peter Senge noemt een bedrijf dan ook een systeem. “Onze daden zijn onderling verbonden door onzichtbare weefsels en het kan vaak jaren duren voor het effect van de ene actie op de andere zichtbaar wordt.”

Annelita Reinders
S-Sent, Leven in essentie