Annelita Reinders MSc

Annelita Reinders MSc

Contact:
+31(0)6-55100055

Van huis uit ben ik psycholoog, ik studeerde in Amsterdam.

Ik heb een werving en selectiebureau opgezet en daarnaast werkte ik als psycholoog, trainer en organisatie-adviseur in organisaties. S-Sent Leven in essentie heb ik opgericht in 2000. Vanuit S-Sent begeleid ik nu op essentie niveau mensen bij hun vraag en in hun ontwikkeling. Daarnaast verzorg ik opleidingen gericht op intuïtie, intuïtief leiderschap, healing en reading en het verwezenlijken van jezelf in je leven, loopbaan of bedrijf. In 1994 ben ik zelf begonnen met opleidingen in intuïtieve ontwikkeling, healing en reading. Vervolgens gaf ik op deze school tien jaar les en gaf ik ook vijf jaar les op mijn eigen school in Spanje. Nu geef ik alle opleidingen en individuele begeleiding vanuit S-Sent.

Warme groet,
Annelita Reinders MSc

I am a psychologist and studied in Amsterdam The Netherlands.

I started a recruitment and selection agency and I also worked as an organizational consultant, trainer and psychologist in organizations. I started S-Sent Essence in Life in the year 2000. As a psychologist and coach I now guide people in their development and with their questions about life, work and career. Furthermore, I give training in intuition, intuitive leadership, healing and reading and the realization of yourself in your life and career. In 1994 I started myself as a student in intuitive development, healing and reading. In this school I was a teacher for ten years and also taught at my own school in Spain for five years. Now I provide all training and individual guidance from S-Sent.

Love,
Annelita Reinders MSc

Een reactie op LinkedIn: “Annelita is een bevlogen trainer/begeleider met zowel oog voor het detail als het grotere geheel. Met betrokkenheid leert ze jou contact maken met de bronnen van je eigen energie. Om zodoende je essentie te vinden en daarmee in verbinding met je hart en je hoofd te kunnen leven en werken”.