Blog

Organisatie-ontwikkeling van deze tijd

In deze blog ga ik in op twee ingangen van organisatie-ontwikkeling van deze tijd, twee werkvormen.

Theory U
De eerste is als er een probleem is. Het bedrijf sluit niet voldoende aan bij de markt, met als gevolg dat de business stroperig is en de omzet achterblijft. Afgelopen jaar heb ik verschillende bedrijven begeleid. Deze bedrijven gingen door zo’n groeimoment heen, door de U. Dat gebeurt niet in één dag. Eerst ga je helder krijgen welke visie niet meer klopt, om deze vervolgens los te laten. Soms met wat weerstand, maar gelukkig is er meestal een aanleiding. Dan is er een grote mate van bereidheid om op onderzoek te gaan naar de oorzaak, het uitgangspunt dat niet meer klopt. Gaandeweg kom je dan onder in de U en stapje voor stapje ontstaat er ruimte voor een nieuwe kijk. Niet ‘out of the box’, maar ‘without the box’  ontvouwt de toekomst zich dan.

Manifestatie van het potentieel
Een ander soort ontwikkeling is het verwezenlijken van een droom of intentie. Aan deze groei ligt niet een probleem ten grondslag, eerder een wens, bijvoorbeeld er uit halen van wat er in zit. In dit proces gaat het om het ruimte maken voor dat wat er al is, dat tot nu toe nog niet heeft kunnen bloeien. Nadat de ondernemer of het team helder heeft welk potentieel aanwezig is, wat verwezenlijkt wil worden, dan start de weg van ‘alignement’, het aansluiting vinden op de energie in de wereld en daarbij koers en focus houden.

Een organisatie zit altijd in een van deze ontwikkelperiodes. Mijn rol is als Panoramix, de ziener, door mee te kijken op essentieniveau. Wat speelt er precies, waar zit de crux, wat is de volgende stap, het nieuwe doel? En vervolgens te begeleiden als Asterix, optimistisch en sterk als nodig :-)). Wil je meer weten of een keer ‘stil staan’ bij je bedrijf, dan kun je me bellen of mailen en gaan we uitzoeken waar je nu staat met je bedrijf.

Annelita Reinders
S-Sent, Leven in essentie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.