Blog

De zelf versterkende jojo van stress

DE ZELFVERSTERKENDE JOJO VAN STRESS

Het verhaal van Bianca
Bianca doet in een vergadering een voorstel over iets dat belangrijk voor haar is. Rudie zit ook in de vergadering en overruled haar door met veel passie een precies tegenovergesteld idee te opperen en… de anderen gaan hier enthousiast in mee. In reactie daarop voelt Bianca spanning opkomen in haar buik, haar hartslag wordt hoger en haar kaak verstrakt. Er komen gedachten op als: ‘zie je wel naar mij wordt niet geluisterd, ik ben ook niet goed in staat om mijn punt over het voetlicht te brengen. En ‘waarom luisteren de anderen niet naar mij en wel naar hem?’ En even later ‘ik ga niet meer zeggen wat ik vind, ze zoeken het maar uit’. Haar energie is down, haar aandacht is weg, net als haar betrokkenheid. En ze mijmert weg in de gedachte aan het avondje uit vanavond.

In deze alledaagse situatie zie je dat één trigger de energie van Bianca volledig verandert en dat ze geheel uit verbinding gaat, met haar omgeving en zichzelf. Ze verliest daarmee het vermogen om een bijdrage te hebben. Wat gebeurt hier eigenlijk?

Automatische reactiepatronen
Als er iets gebeurt dat een gevoel van ongenoegen, angst, of frustratie teweeg kan brengen, dan schieten we gemakkelijk in een automatisch reactiepatroon. Automatisch in de zin dat het onmiddellijk is, onbewust. Patroon in de zin dat vergelijkbare situaties, vergelijkbare gevoelens of gedachtes creëert. Deze automatische reactie is een conditionering geworden om met zo’n lastige situatie om te gaan. Je kunt het ook een oude rol noemen, een rol die je als kind hebt ontwikkeld. Het was de beste manier om je te handhaven in de situatie van toen. Twee wezenlijke overlevingsbehoeften waren daarbij de drijfveer:
1) de liefde behouden van wie je afhankelijk was en
2) je eigen kleur en autonomie behouden.
Afhankelijk van de situatie en hoe je gebakken bent, kies je in zo’n patroon voor één van beide kanten en offer je de andere kant op. In het voorbeeld van hierboven kiest Bianca ervoor om haar mond te houden, ze behoudt de peis en vree en gaat bij zichzelf weg. Het gevolg: de energie van haar eigen verlangen is weg! 

De zelf versterkende jojo van stress
Als er een met angst en stress geassocieerde spanning in het lichaam voelbaar wordt, dan komen er als vanzelf gedachten op die de angst gaan versterken Je komt in een zelf versterkende jojo terecht. Dat genereert op zijn beurt nog meer spanning en onrust in je lichaam en je belandt in een wirwar van emoties, waardoor je in je hoofd schiet om het maar onder controle te houden. Je maakt een beeld van de wereld en gaat leven vanuit dit beeld, maar hierdoor is er wel continu stress en angst, want… voldoe je aan dit beeld?

Het beheren van je energie
In de praktijk blijkt dat het leren beheren van je energie werkt. Door je eigen weten te ontwikkelen, je intuïtie, leer je je energie beheren en de verbinding met jezelf te behouden. Wij noemen dit je energiegereedschappen. Deze leer je in de lessen van de Basis 1 van het Intuïtiejaar. Door ervaringsgerichte oefeningen ontdek je hoe energie werkt. Je leert je eigen authentieke energie herkennen. Je leert het onderscheid voelen tussen jouw energie en die van een ander en hoe je in contact met anderen, in verbinding met jezelf blijft. En net zo belangrijk, je leert je energie stromen, op stroom te zijn met jezelf en jouw doelen. Hoe de energie vast kan gaan zitten en hoe je deze op stroom kan brengen, zodat je niet in de perfectie en controle belandt. Meer info over het Intuïtiejaar? Klik hier.

Annelita Reinders
S-Sent, Leven in essentie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.