Bedrijven

Binnen bedrijven is het steeds normaler om onderzoek te doen naar de ijsberg onder water, uit te zoeken wat er in essentie speelt. Door niet alleen het probleem op te lossen, maar ook de bron van dit probleem, bouwen deze bedrijven aan een duurzame organisatie. Deze organisaties gaan ‘langer’ mee en weten wat hun unieke rol is in de wereld. Zij richten zich op ‘leven’ in plaats van ‘overleven’. In dit soort ontwikkelprocessen heeft S-Sent een rol.

Nulpunt
Bijvoorbeeld organiseren we voor het team of voor relaties van het bedrijf, een Nulpunt middag. De teamleden nemen deel aan korte workshops en daarnaast krijgt iedereen een reading. Deze geeft inzicht in zijn/haar wezenlijke kwaliteiten, wat hen bezig houdt in het werk, waar het bedrijf staat in haar ontwikkeling en wat de medewerker hierin aan het leren is, wat zijn/haar doelen zijn en de stappen die hij/zij nu kan zetten.

Coaching
Als arbeid- en organisatie psycholoog en gespecialiseerd in ontwikkeling op essentie niveau, begeleid ik ZZP-ers, ondernemers en leiders bij het inzicht krijgen in waar de organisatie in de kern voor staat, wat de doelen zijn en hoe zij deze kunnen verwezenlijken. Tijdens de coaching onderzoeken we naast deze vragen ook wat belangrijk is in het proces van ontwikkelen, wat de organisatie energie geeft en wat de grootste energievreters zijn binnen de organisatie.

Boek Energiemanagement in organisaties
In het Boek Energiemanagement in organisaties wordt uitgebreid ingegaan op hoe energie werkt in organisaties. Het boek is te bestellen door te mailen naar a.reinders@s-sent.nl

Voor vragen of kennismaking, kun je contact opnemen met Annelita Reinders